DETAY

MALZEME KODUDİŞ ÖLÇÜSÜBCØDS1
SB-1028-RATR1/8-18128145
SB-1319-RATR1/4-191712196
SB-1719-RATR3/8-191712228
SB-2114-RATR1/2-1419142710
SB-2614-RATR3/4-1421163212
SB-3311-RATR1"-1122,5164017
SB-4211-RATR1"1/4-1122,5165022
SB-4811-RATR1"1/2-1122,5165524
Bsp Alyan Başlı Tapalar
SB-RAT