DETAY

MALZEME KODUDİŞ ÖLÇÜSÜBCØDS1
SB-1215-MATM12X1,51410176
SB-1415-MATM14X1,51712196
SB-1615-MATM16X1,51712228
SB-1815-MATM18X1,51712248
SB-2015-MATM20X1,519142610
SB-2215-MATM22X1,519142710
Metrik Alyan Başlı Tapalar
SB-MAT