DETAY

MALZEME KODUDİŞ ÖLÇÜSÜBCAA
SB-1028-RTR1/8-2813,5814
SB-1319-RTR1/4-19171019
SB-1719-RTR3/8-1917,51122
SB-2114-RTR1/2-14211227
SB-2614-RTR3/4-14251532
SB-3311-RTR1"-11281741
Bsp Tapalar
SB-RT