DETAY

MALZEME KODUDİŞ ÖLÇÜSÜ T1DİŞ ÖLÇÜSÜ T2BCØD1ØD2AA
SB-1011-NWD1/8-28 NPT7/16-20-UNF20204,5412
SB-1311-NWD1/4-19 NPT7/16-20-UNF23284,5714
SB-1312-NWD1/4-19 NPT1/2-20-UNF23285,5714
SB-1314-NWD1/4-19 NPT9/16-18-UNF25296,5717
SB-1316-NWD1/4-19 NPT5/8-18-UNF25297,5717
SB-1319-NWD1/4-19 NPT3/4-16-UNF30309717
SB-1712-NWD3/8-19 NPT1/2-20-UNF25305,5917
SB-1714-NWD3/8-19 NPT9/16-18-UNF25306,5917
SB-1716-NWD3/8-19 NPT5/8-18-UNF25307,5917
SB-1719-NWD3/8-19 NPT3/4-16-UNF30309917
SB-2114-NWD1/2-12 NPT9/16-18-UNF28,532,56,51219
SB-2116-NWD1/2-12 NPT5/8-18-UNF28,532,57,51219
SB-2119-NWD1/2-12 NPT3/4-16-UNF28,532,591219
SB-2122-NWD1/2-12 NPT7/8-14-UNF33,534,5111224
SB-2127-NWD1/2-12 NPT1"1/16-12-UNF37,540151227
SB-2619-NWD3/4-14 NPT3/4-16-UNF37,54291527
SB-2622-NWD3/4-14 NPT7/8-14-UNF37,542111527
SB-2627-NWD3/4-14 NPT1"1/16-12-UNF37,542151527
SB-3333-NWD1"-11 NPT1"5/16-12-UNF42,545,5202036
Npt - Unf Dirsekler
SB-NWD